Vår förening bildades 1991 för att bevara lokstallet i Kisa åt eftervärlden. Idag värnar vi om Stångådalsbanans utveckling och kultur.

Stångådalsbanan, eller Östra Centralbanan som banan urpsrungligen kallades, byggdes under 1900-talets början och förbinder Linköping med Kalmar.

ÖCJ - Östra Centralbanan

ÖCJ – Östra Centralbanan

Från 2008 utökades trafiken på banan och idag rullar Sveriges bekvämaste motorvagnar, littera Y2, vanligen kallade ”Kustpilar” längs hela sträckan i åtta dubbelturer varje vardag.

Är du också intresserad av banans framtid och historia så bli medlem eller hjälp till med att utveckla och återställa lokstallsområdet i Kisa som vi förvaltar.

 

Välkomna ombord önskar vi inom Stångådalsbanans Vänner!

 

Rollout för ÖCJ 25! 

Lördagen den 23 september klockan 12 kommer bivagn ÖCJ 25 visas upp utanför lokstallet! Vagnen har under åren genomgått stora renoveringar och nu finns chansen att se vagnen. Under dagen finns det även möjligheter att titta på lokstallet, vattenhästen samt övriga vagnar.  Det finns även kaffe och bröd. Välkomna!